Monitorul Oficial
nr. 1058/23 noiembrie 2023

Publicare
  1.   H.S. nr.149/20-11-2023 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile - COM (2023) 420 final
-
  2.   H.C.D. nr.70/22-11-2023 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 69/2020 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
-
  3.   H.C.D. nr.71/22-11-2023 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru atragerea si păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării, inovării si antreprenoriatului - COM (2023) 436
-
  4.   H.C.D. nr.72/22-11-2023 
HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (3) al art. 7 din Regulamentul Camerei Deputatilor
-
  5.   H.G. nr.1.116/16-11-2023 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
-
  6.   O. nr.428/16-11-2023 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind publicarea Listei unitătilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2023
-
  7.   O. nr.474/21-11-2023 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru reînnoirea delegării atributiei privind organizarea programelor de formare continuă
-
  8.   O. nr.475/21-11-2023 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru reînnoirea delegării atributiei privind organizarea examenului de competentă profesională
-
  9.   O. nr.490/15-11-2023 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 443/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Gura Padinii 2023 din judetul Olt, în proprietatea acestei organizatii
-


Luni, 22 aprilie 2024, 06:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.