Monitorul Oficial
nr. 997/2 noiembrie 2023

Publicare
  1.   L. nr.299/01-11-2023 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale
-
  2.   D. nr.1.322/01-11-2023 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale
-
  3.   L. nr.300/01-11-2023 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
-
  4.   D. nr.1.323/01-11-2023 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
-
  5.   L. nr.301/01-11-2023 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
  6.   D. nr.1.324/01-11-2023 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
  7.   L. nr.302/01-11-2023 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situatii de risc de deprivare materială si/sau risc de sărăcie extremă, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestuia
-
  8.   D. nr.1.325/01-11-2023 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situatii de risc de deprivare materială si/sau risc de sărăcie extremă, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestuia
-
  9.   H.G. nr.1.043/27-10-2023 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar si scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului înscris cu nr. MF 145347, aflat în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei
-
  10.   H.G. nr.1.044/27-10-2023 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sălaj
-
  11.   H.G. nr.1.046/27-10-2023 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, si comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 149664 la numărul MF 149663, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeasi carte funciară
-
  12.   H.G. nr.1.051/02-11-2023 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Grigoras Marian din functia de subprefect al judetului Iasi
-
  13.   H.G. nr.1.052/02-11-2023 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Dolachi-Pelin Constantin în functia de subprefect al judetului Iasi
-
  14.   Decizie nr.120/31-10-2023 (A.R.F.)
DECIZIE a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea actelor aditionale nr. 2 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 202211 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor conditionalităti pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar si Compania Natională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea implementării obligatiilor de serviciu public feroviar din România, precum si pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achizitionat cu fonduri europene
-
  15.   O. nr.3.875/1140/12-10,25-10-2023 (M.I.P.E., M.E.A.T.)
ORDIN al ministrului investitiilor si proiectelor europene si al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului privind aprobarea ajutoarelor de stat individuale asociate Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finantează din cadrul componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, investitia 4. Proiecte transfrontaliere si multinationale - Procesoare cu consum redus de energie si cipuri semiconductoare, finantate prin Mecanismul de redresare si rezilientă
-
  16.   O. nr.6.062/30-08-2023 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei privind aprobarea planurilor de învătământ si a programelor scolare pentru cultura de specialitate si pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru stagiile de pregătire practică curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a, a X-a si a XI-a învătământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 a Cadrului national al calificărilor: Electrician sisteme fotovoltaice
-


Marți, 21 mai 2024, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.