Monitorul Oficial
nr. 310/12 aprilie 2023

Publicare
  1.   L. nr.86/11-04-2023 
LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  2.   D. nr.416/11-04-2023 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  3.   L. nr.87/11-04-2023 
LEGE pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
-
  4.   D. nr.417/11-04-2023 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
-
  5.   L. nr.88/11-04-2023 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  6.   D. nr.418/11-04-2023 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  7.   L. nr.89/11-04-2023 
LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
-
  8.   D. nr.419/11-04-2023 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
-
  9.   D.C.C. nr.9/31-01-2023 
DECIZIA nr. 9 din 31 ianuarie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiintarea Universitătii "Tibiscus" din Timisoara
-
  10.   D.C.C. nr.106/16-03-2023 
DECIZIA nr. 106 din 16 martie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei
-
  11.   H.G. nr.316/05-04-2023 
HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, precum si trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, după caz
-
  12.   O. nr.3.899/28-03-2023 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea grupelor de acomodare pentru dobândirea de notiuni de limbă, cultură si civilizatie românească de către elevii care nu au fost înscrisi în sistemul de învătământ din România în ultimii doi ani
-


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.