Monitorul Oficial
nr. 1146/29 noiembrie 2022

Publicare
  1.   L. nr.326/28-11-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
-
  2.   D. nr.1.415/28-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
-
  3.   L. nr.327/28-11-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României
-
  4.   D. nr.1.416/28-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României
-
  5.   L. nr.328/28-11-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătătii
-
  6.   D. nr.1.417/28-11-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătătii
-
  7.   H.S. nr.162/28-11-2022 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  8.   H.S. nr.163/28-11-2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidential aflate în subordinea directiilor generale de asistentă socială si protectie a copilului (DGASPC)
-
  9.   H.S. nr.164/28-11-2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  10.   D.C.C. nr.368/05-07-2022 
DECIZIA nr. 368 din 5 iulie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "în mediul urban" din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice
-
  11.   Decizie nr.539/28-11-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
-
  12.   Decizie nr.107/03-11-2022 (DNSC)
DECIZIE a directorului Directoratului National de Securitate Cibernetică privind aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT si a responsabililor cu securitatea retelelor si sistemelor informatice
-
  13.   O. nr.356/24-11-2022 (A.N.R.M.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru exploatare si a unei licente de dare în administrare pentru exploatare
-
  14.   O. nr.958/21-11-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
-


Duminică, 23 iunie 2024, 14:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.