Monitorul Oficial
nr. 794/10 august 2022

Rectificare:
  1.   O.G. nr.16/15-07-2022 
Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
-
Publicare
  2.   D. nr.1.075/10-08-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  3.   D. nr.1.076/10-08-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului National Pentru Merit
-
  4.   D. nr.1.077/10-08-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului National Pentru Merit
-
  5.   D.C.C. nr.285/17-05-2022 
DECIZIA nr. 285 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160 alin. (10) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  6.   H.G. nr.1.002/10-08-2022 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii "HeliPol"
-
  7.   H.G. nr.1.003/10-08-2022 
HOTĂRÂRE privind alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgentă a unor operatiuni de dragare a fluviului Dunărea si a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzate de situatia hidrologică critică actuală
-
  8.   Decizie nr.432/10-08-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc
-
  9.   Decizie nr.433/10-08-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Cătălin Balan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei
-
  10.   O. nr.1.538/02-08-2022 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei pentru stabilirea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale si/sau corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, precum si a altor creante bugetare
-


Duminică, 23 iunie 2024, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.