Monitorul Oficial
nr. 697/12 iulie 2022

Publicare
  1.   L. nr.208/11-07-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
-
  2.   D. nr.967/11-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
-
  3.   D.C.C. nr.125/15-03-2022 
DECIZIA nr. 125 din 15 martie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală
-
  4.   D.C.C. nr.238/03-05-2022 
DECIZIA nr. 238 din 3 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
-
  5.   O. nr.190/83/12-07-2022 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului afacerilor interne pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
-
  6.   O. nr.452/05-07-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
-
  7.   C. nr.18/07-07-2022 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 125 de ani de la nasterea lui Tudor Vianu
-


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.