Monitorul Oficial
nr. 182/24 februarie 2022

Publicare
  1.   D.C.C. nr.653/19-10-2021 
DECIZIA nr. 653 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală
-
  2.   D.C.C. nr.739/04-11-2021 
DECIZIA nr. 739 din 4 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 183 alin. (1) și alin. (3) teza a treia din Codul de procedură civilă
-
  3.   O.U.G. nr.13/23-02-2022 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
  4.   O.U.G. nr.14/23-02-2022 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
-
  5.   H.G. nr.251/23-02-2022 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021
-
  6.   H.G. nr.253/23-02-2022 
HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2022, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
A
  7.   H.G. nr.256/23-02-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii
-
  8.   Decizie nr.165/23-02-2022 
DECIZIE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Cătălin Balan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei
-
  9.   Decizie nr.166/23-02-2022 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru domnul Bud Radu din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-


Vineri, 22 septembrie 2023, 05:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.