Monitorul Oficial
nr. 1126/25 noiembrie 2021

Publicare
  1.   H.C.D. nr.79/25-11-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.80/25-11-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  3.   D. nr.1.131/25-11-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.1.133/25-11-2021 
DECRET pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial
-
  5.   D.C.C. nr.489/13-07-2021 
DECIZIA nr. 489 din 13 iulie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală
-
  6.   O. nr.673/22-11-2021 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea programelor de formare continuă
-
  7.   O. nr.674/22-11-2021 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea examenului de competență profesională
-
  8.   O. nr.1.120/23-11-2021 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  9.   O. nr.1.165/1454/1039/29-10,23-11,02-11-2021 (M.E., M.F., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului energiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A
-
  10.   O. nr.1.293/17-11-2021 (M.I.P.E.)
ORDIN al ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, pentru modificarea și completarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020
-
  11.   O. nr.116/17-11-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
-


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 00:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.