Monitorul Oficial
nr. 681/9 iulie 2021

Publicare
  1.   L. nr.189/08-07-2021 
LEGE privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României
-
  2.   D. nr.811/08-07-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României
-
  3.   L. nr.190/08-07-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  4.   D. nr.812/08-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  5.   L. nr.191/08-07-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
-
  6.   D. nr.813/08-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
-
  7.   L. nr.193/08-07-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii
-
  8.   D. nr.815/08-07-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii
-
  9.   L. nr.194/08-07-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
  10.   D. nr.816/08-07-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
  11.   D.C.C. nr.251/20-04-2021 
DECIZIA nr. 251 din 20 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă
-
  12.   O. nr.595/06-07-2021 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de munc
-
  13.   O. nr.1.178/08-07-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  14.   Listă nr.13.728/06-07-2021 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021
-


Vineri, 23 februarie 2024, 21:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.