Monitorul Oficial
nr. 424/22 aprilie 2021

Publicare
  1.   H.C.D. nr.42/21-04-2021 
HOTĂRÂRE pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
-
  2.   H.C.D. nr.43/21-04-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  3.   H.C.D. nr.44/21-04-2021 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM (2020) 628
-
  4.   H.C.D. nr.45/21-04-2021 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020
-
  5.   H.C.D. nr.46/21-04-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  6.   H.C.D. nr.47/21-04-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților
-
  7.   D.C.C. nr.54/26-01-2021 
DECIZIA nr. 54 din 26 ianuarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  8.   Decizie nr.291/21-04-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  9.   O. nr.508/21-04-2021 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020
-


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.