Monitorul Oficial
nr. 349/6 aprilie 2021

Publicare
  1.   H.G. nr.347/25-03-2021 
HOTĂRÂRE pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national "Drum expres Craiova-Pitesti si legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe raza localitătilor Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni si Oarja din judetul Arges, precum si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020
-
  2.   H.G. nr.354/25-03-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
-
  3.   H.G. nr.356/25-03-2021 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare, consolidare, modernizare si extindere Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia"
-
  4.   H.G. nr.357/25-03-2021 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Construire Sală de Sport Polivalentă"
-
  5.   H.G. nr.358/25-03-2021 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
-
  6.   H.G. nr.394/31-03-2021 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetăteniei române domnului Shikhdzhamalov Iakub
-
  7.   O. nr.76/26-03-2021 (A.N.R.M.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea licentelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 100/2020
-
  8.   O. nr.348/31-03-2021 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind completarea Normelor de timp pentru operatiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului National de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016
-
  9.   O. nr.430/31-03-2021 (M.L.P.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administratiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, precum si pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate si în comitetul tehnic de coordonare generală
-
  10.   O. nr.3.563/29-03-2021 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 3.844/2016
-
  11.   H. nr.1/31-03-2021 (A.N.E.A.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.