Monitorul Oficial
nr. 328/31 martie 2021

Publicare
  1.   Declarație nr.1/31-03-2021 
Declaratie privind unele manifestări cu caracter antisemit din România si tentativele de reabilitare a criminalilor de război
-
  2.   H.C.D. nr.39/31-03-2021 
HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor
-
  3.   H.C.D. nr.40/31-03-2021 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN (2020)18
-
  4.   D.C.C. nr.26/19-01-2021 
DECIZIA nr. 26 din 19 ianuarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4881 alin. (2) din Codul de procedură penală
-
  5.   H.G. nr.380/31-03-2021 
HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea achizitionării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infectie COVID-19, dispozitivelor medicale si materialelor de protectie individuală pentru personalul medico- sanitar
-
  6.   Decizie nr.254/31-03-2021 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Gicu Iorga a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
-
  7.   Decizie nr.255/31-03-2021 
DECIZIE privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei nationale de renovare pe termen lung
-
  8.   O. nr.450/30-03-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către detinătorii de autorizatie de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, a preturilor de referintă generice si a preturilor de referintă inovativ
A
  9.   O. nr.451/428/31-03,29-03-2021 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru modificarea si completarea acestuia
-
  10.   O. nr.6.804/31-03-2021 (D.S.U.)
ORDIN al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgentă privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcles, comuna Bâcles, judetul Mehedinti
-


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.