Monitorul Oficial
nr. 1036/5 noiembrie 2020

Publicare
  1.   L. nr.231/05-11-2020 
LEGE pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
-
  2.   D. nr.843/05-11-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
-
  3.   L. nr.232/05-11-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  4.   D. nr.844/05-11-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  5.   L. nr.233/05-11-2020 
LEGE pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
-
  6.   D. nr.845/05-11-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
-
  7.   L. nr.234/05-11-2020 
LEGE pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  8.   D. nr.846/05-11-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  9.   D. nr.849/05-11-2020 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne
-
  10.   Decizie nr.366/05-11-2020 
DECIZIE privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea și pregătirea la nivel național în contextul finalizării perioadei de tranziție în relația cu Regatul Unit
-
  11.   O. nr.1.869/04-11-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
A
  12.   O. nr.1.879/05-11-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.699/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020
-
  13.   O. nr.2.961/05-11-2020 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
-


Luni, 22 aprilie 2024, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.