Monitorul Oficial
nr. 813/3 septembrie 2020

Rectificare:
  1.   L. nr.158/27-07-2020 
LEGE pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
-
Publicare
  2.   Declarație nr.1/02-09-2020 
DECLARAȚIE referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica Belarus
-
  3.   H.C.D. nr.21/02-09-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  4.   Decizie nr.322/03-09-2020 
DECIZIE privind eliberarea domnului chestor principal de poliție Liviu Vasilescu din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
-
  5.   O. nr.1.505/928/02-09,31-08-2020 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  6.   O. nr.2.659/28-08-2020 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
A


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 00:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.