Monitorul Oficial
nr. 776/25 august 2020

Publicare
  1.   D. nr.482/25-08-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
-
  2.   D. nr.483/25-08-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
-
  3.   D.C.C. nr.392/18-06-2020 
DECIZIA nr. 392 din 18 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
-
  4.   O.U.G. nr.145/24-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
  5.   H.G. nr.706/24-08-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  6.   Decizie nr.315/25-08-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Gicu lorga a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
-
  7.   Decizie nr.316/25-08-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Ștefan-Olteniceanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
  8.   O. nr.2.633/24-08-2020 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2020
-


Marți, 27 septembrie 2022, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.