Monitorul Oficial
nr. 602/9 iulie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.229/02-06-2020 
DECIZIA nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  2.   H.G. nr.508/25-06-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Argeș, Brăila, Vaslui, Mures, Prahova, Olt, Călărași, Ialomița, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
-
  3.   H.G. nr.509/25-06-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  4.   O. nr.4.679/08-07-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 16-a
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 15:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.