Monitorul Oficial
nr. 280/3 aprilie 2020

Publicare
  1.   L. nr.37/02-04-2020 
LEGE pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.225/02-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.38/02-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  4.   D. nr.226/02-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  5.   L. nr.40/02-04-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
-
  6.   D. nr.228/02-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind uriele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
-
  7.   H.G. nr.250/26-03-2020 
HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
-
  8.   H.G. nr.251/30-03-2020 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinți, precum și declararea lui ca bun de interes național
-
  9.   H.G. nr.255/30-03-2020 
HOTĂRÂRE privind achiziția studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenție în sistemul administrației penitenciare
-
  10.   O. nr.1.801/25-03-2020 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug
-


Luni, 22 aprilie 2024, 07:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.