Monitorul Oficial
nr. 112/13 februarie 2020

Republicare:
  1.   O.G. nr.105/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
V
Rectificare:
  2.   O. nr.M.132/21-06-2019 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
Publicare
  3.   H.G. nr.108/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar
-
  4.   O. nr.193/11-02-2020 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii
-
  5.   O. nr.17/10-02-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înființarea Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului acestuia
-
  6.   O. nr.37/30-01-2020 (B.N.R.)
ORDIN privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii EFI GARANT GROUP IFN - S.A
-


Miercuri, 24 aprilie 2024, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.