Monitorul Oficial
nr. 854/22 octombrie 2019

Publicare
  1.   H.C.D. nr.51/22-10-2019 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
-
  2.   H.C.D. nr.52/22-10-2019 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
-
  3.   D.C.C. nr.421/04-07-2019 
DECIZIA nr. 421 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (3) si (4) si ale art. 69 alin. (4) lit. e) si f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
  4.   D.C.C. nr.435/04-07-2019 
DECIZIA nr. 435 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  5.   D.C.C. nr.459/11-07-2019 
DECIZIA nr. 459 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  6.   O. nr.20/08-10-2019 (S.P.P.)
ORDIN al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază
-
  7.   O. nr.21/08-10-2019 (S.P.P.)
ORDIN al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază
-
  8.   O. nr.482/15-10-2019 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind abrogarea Ordinului directorului general al Biroului Romăn de Metrologie Legală nr. 56/2019 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activitătilor de etalonări
-
  9.   O. nr.2.337/09-10-2019 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvemul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba română si varianta în limba spaniolă ale textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România si Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017
-
  10.   O. nr.2.338/09-10-2019 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale
-
  11.   H. nr.4/H/21-10-2019 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a ll-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României
-


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 00:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.