Monitorul Oficial
nr. 392/20 mai 2019

Publicare
  1.   L. nr.104/17-05-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011
A
  2.   D. nr.446/16-05-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.105/17-05-2019 
LEGE privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  4.   D. nr.447/16-05-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  5.   D.C.C. nr.86/13-02-2019 
DECIZIA nr. 86 din 13 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (2) și ale art. 362 alin. (3) și alin. (4) coroborate cu cele ale alin. (7) și alin. (8) ale aceluiași articol din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  6.   O. nr.124/02-05-2019 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produseși profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014
A
  7.   O. nr.798/08-05-2019 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, interimar, privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție" și obiectivul specific 6.3. "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017
-
  8.   O. nr.2.272/18-04-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, orașul Sinaia, județul Prahova, precum și a subcomponentelor acestuia
-


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.