Monitorul Oficial
nr. 296/17 aprilie 2019

Publicare
  1.   L. nr.60/15-04-2019 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  2.   D. nr.358/15-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   L. nr.61/15-04-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  4.   D. nr.359/15-04-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  5.   H.S. nr.18/15-04-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  6.   D.C.C. nr.808/06-12-2018 
DECIZIA nr. 808 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) și (3), art. 346 alin. (1) și (41) și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală
-
  7.   H.G. nr.225/10-04-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bihor, Constanța, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinți, Covasna, Satu Mare și municipiul București
-
  8.   I. nr.1/11-04-2019 
Instrucțiune a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială
A
  9.   O. nr.1.046/28-03-2019 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Diculești din județul Vâlcea
-
  10.   O. nr.49/10-04-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
-
  11.   Decizie nr.505/05-04-2019 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății KARUSSELL INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. și radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
-


Marți, 27 septembrie 2022, 08:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.