Monitorul Oficial
nr. 4/3 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.345/27-12-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  2.   D. nr.1.294/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  3.   L. nr.346/27-12-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
-
  4.   D. nr.1.295/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
-
  5.   L. nr.352/27-12-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
  6.   D. nr.1.301/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
  7.   L. nr.353/27-12-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
A
  8.   D. nr.1.302/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
  9.   L. nr.361/27-12-2018 
LEGE pentru declararea municipiului lași "Capitală istorică" a României și a municipiului Alba lulia "Capitală a Marii Uniri" a României
-
  10.   D. nr.1.310/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului lași "Capitală istorică" a României și a municipiului Alba lulia "Capitală a Marii Uniri" a României
-
  11.   D.C.C. nr.557/18-09-2018 
DECIZIA nr. 557 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
-
  12.   D.C.C. nr.558/18-09-2018 
DECIZIA nr. 558 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă
-
  13.   H.G. nr.1.011/20-12-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
-
  14.   H.G. nr.1.015/20-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
-
  15.   O. nr.1.677/1609/28-12,27-12-2018 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  16.   N. nr.21/14-12-2018 (A.S.F.)
NORMĂ privind abrogarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
-


Luni, 22 aprilie 2024, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.