Monitorul Oficial
nr. 784/12 septembrie 2018

Publicare
  1.   H.S. nr.108/11-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   H.C.D. nr.48/12-09-2018 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
-
  3.   D. nr.801/12-09-2018 
DECRET pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
-
  4.   D. nr.802/12-09-2018 
DECRET pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
A
  5.   H.G. nr.686/05-09-2018 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Sibiu, Bihor, Galați, Bacău și Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   O. nr.101/05-09-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detentie
-
Rectificare:
  7.   L. nr.205/20-07-2018 
LEGE privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  8.   O. nr.1.869/31-07-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
-


Joi, 21 septembrie 2023, 15:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.