Monitorul Oficial
nr. 660/30 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.196/20-07-2018 
LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
  2.   D. nr.588/25-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
  3.   D. nr.616/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  4.   D. nr.617/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  5.   D. nr.618/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  6.   D. nr.619/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  7.   D. nr.620/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  8.   D. nr.621/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  9.   D. nr.622/25-07-2018 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  10.   D. nr.623/25-07-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  11.   H.G. nr.568/24-07-2018 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație
-
  12.   O. nr.2.610/26-07-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea componenței comisiei de selecție pentru derularea de către Ministerul Finanțelor Publice a procesului de selecție a beneficiarilor bonusului de dobândă acordat în cadrul emisiunii destinate populației lansate în anul 2016 în cadrul Programului Fidelis, ediția CENTENAR
-
  13.   O. nr.4.129/16-07-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
A
  14.   O. nr.1.165/19-07-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative
-


Duminică, 21 aprilie 2024, 12:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.