Monitorul Oficial
nr. 659/30 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.197/20-07-2018 
LEGEA muntelui
-
  2.   D. nr.589/19-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii muntelui
-
  3.   L. nr.209/25-07-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
-
  4.   D. nr.611/25-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
-
  5.   L. nr.210/25-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  6.   D. nr.612/25-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  7.   H.G. nr.556/19-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Cluj
-
  8.   H.G. nr.565/24-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanței Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizațiile Internaționale, cu sediul la Viena, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înființarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naționale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York
-
  9.   H.G. nr.566/24-07-2018 
HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiții "Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Negru, județul Bihor", precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
-
  10.   H.G. nr.567/24-07-2018 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
-


Duminică, 23 iunie 2024, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.