Monitorul Oficial
nr. 404/11 mai 2018

Publicare
  1.   L. nr.103/08-05-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
  2.   D. nr.392/07-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
  3.   H.C.D. nr.24/09-05-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797
-
  4.   H.C.D. nr.25/09-05-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE COM (2018) 2
-
  5.   D.C.C. nr.137/20-03-2018 
DECIZIA nr. 137 din 20 martie 2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Camerei Deputaților nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  6.   H.G. nr.293/03-05-2018 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al Județului Sălaj
-
  7.   H.G. nr.302/03-05-2018 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  8.   Decizie nr.197/11-05-2018 
DECIZIE pentru completarea anexei la Decizia prim- ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
-


Luni, 22 aprilie 2024, 05:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.