Monitorul Oficial
nr. 390/7 mai 2018

Publicare
  1.   L. nr.101/04-05-2018 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
  2.   D. nr.389/04-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
  3.   O. nr.44/1941/1422/26-03,26-04,05-04-2018 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
-
  4.   O. nr.445/11-04-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transportului privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu si a portului Luminița, aparținând Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
-
  5.   O. nr.601/896/04-05,26-04-2018 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate n’r. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  6.   O. nr.3.565/13-04-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul național de învătământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.511/2017
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.