Monitorul Oficial
nr. 98/1 februarie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.763/28-11-2017 
DECIZIA nr. 763 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  2.   H.G. nr.31/25-01-2018 
HOTĂRÂRE privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate
T
  3.   O. nr.3/17-01-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
V
  4.   O. nr.79/23-01-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Borșa
-
  5.   O. nr.20/23-01-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
V
  6.   Decizie/28-09-2017 (C.E.D.O.)
DECIZIE cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României
-


Vineri, 21 iunie 2024, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.