Monitorul Oficial
nr. 67/23 ianuarie 2018

Publicare
  1.   L. nr.37/19-01-2018 
LEGE privind promovarea transportului ecologic
A
  2.   D. nr.57/18-01-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic
-
  3.   L. nr.38/19-01-2018 
LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-
  4.   D. nr.58/18-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român
-
  5.   L. nr.39/19-01-2018 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
-
  6.   D. nr.59/18-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  7.   L. nr.40/19-01-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
  8.   D. nr.60/18-01-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
  9.   L. nr.41/19-01-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
-
  10.   D. nr.61/18-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
-
  11.   O. nr.15/05-01-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Galați
-
  12.   Decizie nr.79/06-11-2017 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 79 din 6 noiembrie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.