Monitorul Oficial
nr. 324/24 noiembrie 1997

Publicare
  1.   L. nr.187/17-11-1997 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie sociala, in suma de 50 milioane dolari S.U.A
V
  2.   L. nr.188/17-11-1997 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca de Export-Import a Japoniei, in suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokio la 14 iulie 1997
V
  3.   L. nr.189/17-11-1997 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania și Banca Europeana de Investitii, semnat la Luxemburg și Bucuresti la 4 si, respectiv, 5 iunie 1997
V
  4.   L. nr.190/17-11-1997 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
T
  5.   L. nr.191/17-11-1997 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producatorilor agricoli și a arendasilor
T
  6.   L. nr.192/17-11-1997 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
T
  7.   L. nr.193/17-11-1997 
LEGE pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
V
  8.   L. nr.194/17-11-1997 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare
V
  9.   H.G. nr.725/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu centru militar judetean Timis"
-
  10.   H.G. nr.726/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "97-4-1833 Pst"
-
  11.   H.G. nr.727/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "CET Mintia -- Amenajarea spatiilor de depozitare a zgurii din centrala, suprainaltarea depozitului Valea Bejan intre cotele 240 și 265 mdM și extinderea depozitului mal drept Raul Mures"
-
  12.   H.G. nr.728/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "CET Craiova II -- Suprainaltarea depozitului de zgura și cenusa Valea Manastirii și modernizarea drumului de acces la depozit"
-
  13.   H.G. nr.732/10-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea dobandirii de catre Ministerul de Interne a imobilului situat in municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, de la Societatea Comerciala "Prodas" -- S.A.
-
  14.   H.G. nr.737/10-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procesului-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și a semnelor de frontieră executate în secțiunile de frontieră A, B, C și D în anii 1995-1996 și a documentului "Completări și modificări ale datelor topogeodezice", volumul II, semnate la Vârșet la 16 iulie 1997
V
  15.   O.U.G. nr.75/24-11-1997 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
N
  16.   O. nr.1.949/14-11-1997 (M.F.)
ORDIN privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat
-
  17.   D. nr.589/13-11-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România și Banca Internaționala
-
  18.   D. nr.590/13-11-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului dintre România și Banca de Export-Import a Japoniei
-
  19.   D. nr.591/13-11-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului dintre România și Banca Europeana de Investiții
-
  20.   D. nr.592/13-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
-
  21.   D. nr.593/13-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/1997 privind fondurile necesare pentru depozitarea graului
-
  22.   D. nr.594/13-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului
-
  23.   D. nr.595/13-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
-
  24.   D. nr.596/13-11-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele locale
-
  25.   P.V./16-07-1997 
PROCES-VERBAL final al Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și a semnelor de frontiera executate în secțiunile de frontieră A, B, C și D în anii 1995-1996 și a documentului "Completări și modificări ale datelor topogeodezice", volumul II, semnate la Vârșet la 16 iulie 1997
V


Joi, 27 ianuarie 2022, 17:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.