Monitorul Oficial
nr. 979/11 decembrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.246/07-12-2017 
LEGE privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba lulia
-
  2.   D. nr.1.158/07-12-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Alba lulia
-
  3.   L. nr.247/07-12-2017 
LEGE pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România
-
  4.   D. nr.1.159/07-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România
-
  5.   L. nr.248/08-12-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
-
  6.   D. nr.1.163/08-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
-
  7.   D.C.C. nr.571/19-09-2017 
DECIZIA nr. 571 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
V
  8.   O. nr.M.151/27-11-2017 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale
-
  9.   O. nr.1.439/10-11-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrațiv-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
-
  10.   C. nr.24/27-11-2017 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa
-


Vineri, 23 februarie 2024, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.