Monitorul Oficial
nr. 238/6 aprilie 2017

Publicare
  1.   H.S. nr.32/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autoritătilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) -COM (2016) 863 final
-
  2.   H.S. nr.33/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere - COM (2017) 47 final
-
  3.   H.C.D. nr.23/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu
-
  4.   H.C.D. nr.24/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  5.   H.C.D. nr.25/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739
-
  6.   H.C.D. nr.26/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM (2016) 733
-
  7.   H.C.D. nr.27/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților
-
  8.   H.C.D. nr.28/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaților
-
  9.   H.C.D. nr.29/04-04-2017 
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
-
  10.   D. nr.353/05-04-2017 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  11.   D. nr.354/05-04-2017 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  12.   D.C.C. nr.738/13-12-2016 
DECIZIA nr. 738 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
V
  13.   O. nr.3.824/10-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. lonescu Grigore arh. nr. 28, municipiul București, sectorul 2, cod LMI B-ll-m-B-18949
-
  14.   O. nr.344/21-03-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Arad
-
  15.   O. nr.2.583/21-03-2017 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorii Societătii ICCO PARC INDUSTRIAL - S.R.L.
-


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.