Monitorul Oficial
nr. 1014/16 decembrie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.710/29-11-2016 
DECIZIA nr. 710 din 29 noiembrie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din venituri obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii
V
  2.   H.G. nr.902/29-11-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001
-
  3.   H.G. nr.916/08-12-2016 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice - Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
-
  4.   H.G. nr.931/08-12-2016 
HOTĂRÂRE privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro
-
  5.   Decizie nr.380/16-12-2016 
DECIZIE pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro
-
  6.   O. nr.5.923/06-12-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate
-


Luni, 20 martie 2023, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.