Monitorul Oficial
nr. 937/22 noiembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.226/17-11-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  2.   D. nr.966/17-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privata a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  3.   L. nr.228/17-11-2016 
LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav", și pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
-
  4.   D. nr.968/17-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav", și pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului,Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
-
  5.   L. nr.230/17-11-2016 
LEGE pentru declararea lui Avram lancu "Erou al Națiunii Române"
-
  6.   D. nr.970/17-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram lancu "Erou al Națiunii Române"
-
  7.   D.C.C. nr.624/26-10-2016 
DECIZIA nr. 624 din 26 octombrie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  8.   O. nr.1.013/31-05-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCIOO11 Pădurea Braniștea Catârilor
-


Marți, 23 aprilie 2024, 20:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.