Monitorul Oficial
nr. 528/14 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.142/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  2.   D. nr.670/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   L. nr.143/12-07-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
-
  4.   D. nr.671/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
-
  5.   L. nr.144/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
  6.   D. nr.672/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
  7.   L. nr.145/12-07-2016 
LEGE privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcționarului public
-
  8.   D. nr.673/11-07-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcționarului public
-
  9.   D.C.C. nr.253/05-05-2016 
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (3) și art. 377 alin. (1), (2) și (3) din Codul de procedură penală
V
  10.   D.C.C. nr.381/07-06-2016 
DECIZIA nr. 381 din 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. d) raportat la art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală
V
  11.   H.G. nr.474/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  12.   H.G. nr.475/06-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte de serviciu, semnat la Baku la 10 martie 2016
-
  13.   H.G. nr.476/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătorilor și parchetelor de pe lângă judecătorii
-
  14.   H.G. nr.477/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea si desfășurarea la București, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinței Internaționale a Asociației Institutiilor Corectionale si Penitenciare (I.C.P.A.)
-


Vineri, 23 februarie 2024, 22:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.