Monitorul Oficial
nr. 509/6 iulie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.288/11-05-2016 
DECIZIA nr. 288 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  2.   D.C.C. nr.297/12-05-2016 
DECIZIA nr. 297 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
V
  3.   O. nr.456/946/1017/16-05,27-06,31-05-2016 (M.E.C.R.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Litoral" - S.A.
-
  4.   O. nr.696/30-06-2016 (M.E.C.R.M.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
-
  5.   O. nr.2.385/C/23-06-2016 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condițiile legii, către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate
-


Vineri, 21 iunie 2024, 17:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.