Monitorul Oficial
nr. 432/9 iunie 2016

Publicare
  1.   H.C.D. nr.48/08-06-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.49/08-06-2016 
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
-
  3.   D.C.C. nr.160/24-03-2016 
DECIZIA nr. 160 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  4.   D.C.C. nr.163/24-03-2016 
DECIZIA nr. 163 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 371 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  5.   D.C.C. nr.178/29-03-2016 
DECIZIA nr. 178 din 29 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V
  6.   H.G. nr.407/08-06-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului
-
  7.   O. nr.264/08-06-2016 (A.N.A.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/ entitățile contractante verificate
A
  8.   Decizie nr.35/12-05-2016 (C.P.S.I.P.P.C.)
DECIZIE pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerințelor de confidențialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Publica Profesiei Contabile
-


Luni, 22 aprilie 2024, 07:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.