Monitorul Oficial
nr. 406/30 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.105/26-05-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
  2.   D. nr.544/25-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
  3.   L. nr.106/26-05-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
-
  4.   D. nr.545/25-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
-
  5.   L. nr.108/26-05-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  6.   D. nr.547/25-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  7.   L. nr.109/26-05-2016 
LEGE pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
  8.   D. nr.548/25-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
  9.   L. nr.110/26-05-2016 
LEGE pentru completarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
-
  10.   D. nr.549/25-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
-
  11.   O. nr.69/26-05-2016 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/ centrelor de colectare/expbatațiibr de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animabbr, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010
A
  12.   O. nr.414/24-05-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere
A
  13.   O. nr.788/25-04-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște și al ariei naturale protejate de interes național 2.179. Poiana cu narcise de la Goroniște
-
  14.   O. nr.3.784/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind fuziunea prin absorbție a unităților de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Funny English Center" din municipiul lași și Școala "Funny English Center" din municipiul Iași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Internațională "Spectrum" din municipiul Iași
-
  15.   O. nr.3.789/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" din localitatea Vulcan
-
  16.   O. nr.3.790/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activități economice", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în turism", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "protecția mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog și protecția calității mediului", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din municipiul Focșani
-
  17.   O. nr.3.791/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internațional de Informatică din municipiul București
-
  18.   O. nr.3.792/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Spectrum" din municipiul București
-
  19.   O. nr.3.793/17-05-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Olga Gudynn International School din municipiul București
-


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.