Monitorul Oficial
nr. 970/28 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.341/22-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  2.   D. nr.1.055/21-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  3.   L. nr.342/22-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  4.   D. nr.1.056/21-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  5.   L. nr.343/22-12-2015 
LEGE pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  6.   D. nr.1.057/21-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare
-
  7.   L. nr.344/22-12-2015 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
  8.   D. nr.1.058/21-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
  9.   L. nr.354/23-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
A
  10.   D. nr.1.068/22-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
  11.   O. nr.1736/4078/3039/08-12,21-12,10-12-2015 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
-
  12.   O. nr.4.080/21-12-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.642/2013 privind organizarea și funcționarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană
V
  13.   H.C.S.M. nr.1.375/17-12-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
A


Luni, 22 aprilie 2024, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.