Monitorul Oficial
nr. 915/10 decembrie 2015

Publicare
  1.   H.C.D. nr.105/09-12-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.106/09-12-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  3.   D.C.C. nr.611/06-10-2015 
DECIZIA nr. 611 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) și (6), art. 2 alin. (1) și (2) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și a anexelor nr. 2 și 3b la acest act normativ
V
  4.   D.C.C. nr.643/13-10-2015 
DECIZIA nr. 643 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  5.   D.C.C. nr.723/29-10-2015 
DECIZIA nr. 723 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
V
  6.   D.C.C. nr.727/29-10-2015 
DECIZIA nr. 727 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal și ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
V
  7.   H.G. nr.950/09-12-2015 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor
-
  8.   H.G. nr.951/09-12-2015 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
-


Luni, 22 aprilie 2024, 07:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.