Monitorul Oficial
nr. 800/28 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.237/19-10-2015 
LEGE privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
  2.   D. nr.763/16-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
  3.   H.S. nr.70/26-10-2015 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  4.   H.G. nr.823/30-09-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
-
  5.   H.G. nr.872/20-10-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de înțelegere pentru cooperare în domeniul științei și educației între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015
-
  6.   H.G. nr.873/20-10-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar si schimbarea unităților de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, în condițiile legii
-
  7.   H.G. nr.878/20-10-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
A
  8.   H.G. nr.879/20-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  9.   Decizie nr.539/13-10-2015 (A.N.P.)
DECIZIE a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă
A


Joi, 20 iunie 2024, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.