Monitorul Oficial
nr. 786/22 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.242/21-10-2015 
LEGE pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
  2.   D. nr.769/20-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
  3.   D. nr.770/20-10-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  4.   D. nr.771/20-10-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  5.   H.S. nr.67/20-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  6.   D.C.D. nr.13/21-10-2015 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  7.   H.G. nr.870/20-10-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării și lichidării Societății Comerciale "COMICEX"- S.A. și pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia
-
  8.   O. nr.2.000/13-10-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la mașini
-
  9.   O. nr.3.194/C/08-10-2015 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.