Monitorul Oficial
nr. 336/18 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.103/14-05-2015 
LEGE pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare națională
A
  2.   D. nr.461/13-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare națională
-
  3.   L. nr.105/14-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  4.   D. nr.463/13-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  5.   D.C.C. nr.172/19-03-2015 
DECIZIA nr. 172 din 19 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum și a legii în ansamblul său
V
  6.   D.C.C. nr.177/19-03-2015 
DECIZIA nr. 177 din 19 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  7.   D.C.C. nr.178/19-03-2015 
DECIZIA nr. 178 din 19 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  8.   O. nr.726/28-04-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu în anul 2015
-
  9.   O. nr.892/05-05-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societătii "EUROBUSINESS PARC ORADEA" - S.A
-
  10.   O. nr.3.751/29-04-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior
A


Luni, 22 aprilie 2024, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.