Monitorul Oficial
nr. 304/5 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.95/30-04-2015 
LEGE privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
A
  2.   D. nr.435/30-04-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   D. nr.436/30-04-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan
-
  4.   D. nr.437/30-04-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  5.   D. nr.438/30-04-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  6.   D.C.C. nr.56/24-02-2015 
DECIZIA nr. 56 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
V
  7.   O. nr.104/17-03-2015 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie
-
  8.   O. nr.694/16-04-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de faună sălbatică
-
  9.   O. nr.3.731/24-04-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale, precum și pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate
-
  10.   Decizie/05-05-2015 (C.E.D.O.)
DECIZIE cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius lelcean împotriva României
-


Luni, 22 aprilie 2024, 07:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.