Monitorul Oficial
nr. 794/31 octombrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.145/21-10-2014 
LEGE pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  2.   D. nr.643/20-10-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  3.   D.C.C. nr.486/25-09-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
V
  4.   H.G. nr.860/07-10-2014 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
-
  5.   H.G. nr.931/21-10-2014 
HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant
-
  6.   H.G. nr.934/29-10-2014 
HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
-
  7.   H.G. nr.935/29-10-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  8.   H.G. nr.936/29-10-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   O. nr.1.477/30-10-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2014
-


Duminică, 16 ianuarie 2022, 22:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.