Monitorul Oficial
nr. 496/3 iulie 2014

Publicare
  1.   L. nr.87/01-07-2014 
LEGE privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
-
  2.   D. nr.491/01-07-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad,localitate-martir a luptei anticomuniste
-
  3.   L. nr.88/01-07-2014 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
  4.   D. nr.492/01-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
  5.   L. nr.91/01-07-2014 
LEGE privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
-
  6.   D. nr.495/01-07-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
-
  7.   L. nr.93/01-07-2014 
LEGE privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Școlii Ardelene
-
  8.   D. nr.497/01-07-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Școlii Ardelene
-
  9.   L. nr.94/01-07-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
A
  10.   D. nr.498/01-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
-
  11.   L. nr.96/01-07-2014 
LEGE pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  12.   D. nr.500/01-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  13.   D.C.C. nr.233/15-04-2014 
DECIZIA nr. 233 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și ale prevederilor art. I alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croațibr și Sbvenilor, in urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune intre România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbibr, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprtetăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și comptetarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006
V
  14.   D.C.C. nr.235/15-04-2014 
DECIZIA nr. 235 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 și 195 din Codul de procedură civilă
V
  15.   O. nr.639/24-06-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijbcii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producțte inovativ și ecoeficient", Programul operațbnal sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
-
  16.   O. nr.1.126/02-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturibr privind modificarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.