Monitorul Oficial
nr. 316/30 aprilie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.306/16-04-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor
-
  2.   H.G. nr.331/23-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
-
  3.   O. nr.470/262/25-04,22-04-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări ele Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  4.   O. nr.3.289/11-04-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale
-
  5.   H. nr.22/24-04-2014 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
-
Republicare:
  6.   L. nr.455/18-07-2001 
LEGE privind semnătura electronică
V


Luni, 27 mai 2024, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.