Monitorul Oficial
nr. 273/14 aprilie 2014

Publicare
  1.   L. nr.45/11-04-2014 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
  2.   D. nr.363/09-04-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
  3.   D.C.C. nr.78/11-02-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
V
  4.   O. nr.525/10-04-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor
A
  5.   O. nr.562/01-04-2014 (M.E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism
A
  6.   O. nr.801/17-03-2014 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României în anul 2014
-
  7.   O. nr.913/10-04-2014 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la București și la Chișinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
Rectificare:
  8.   O. nr.545/24-03-2014 (D.Î.M.M.M.A.T.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 169/2013
-
  9.   H.G. nr.259/09-04-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor, a bugetului și cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ștampilelor electorale și ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum și a condițiilor și duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral
-


Vineri, 21 iunie 2024, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.