Monitorul Oficial
nr. 241/4 aprilie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.14/02-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  2.   O.U.G. nr.15/02-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
V
  3.   H.G. nr.237/02-04-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014
-
  4.   H.G. nr.241/02-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții "LG - 97" din municipiul București
-
  5.   O. nr.44/18-03-2014 (O.N.P.C.S.B.)
ORDIN al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare
-
  6.   O. nr.293/01-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014
-


Duminică, 23 iunie 2024, 15:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.