Monitorul Oficial
nr. 842/30 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.380/24-12-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  2.   D. nr.1.203/23-12-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   D. nr.1.219/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.1.220/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.1221/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.1.222/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.1.223/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.1.224/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.1.225/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.1.226/23-12-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   H.G. nr.1.159/23-12-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  12.   H.G. nr.1.160/23-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor
-
  13.   O. nr.1.493/20-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.229/2013
-
  14.   O. nr.2.030/18-12-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice și a modelului și conținutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu"
-
  15.   O. nr.1.020/13-12-2013 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
-


Marți, 21 mai 2024, 01:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.